Zaproszenie

 

Szanowna Pani Doktor,

Szanowny Panie Doktorze,

W dniach 14-16 września  2017 roku w Szczecinie odbędzie się konferencja naukowa ” Zaburzenia hemostazy u kobiet”, do udziału w której pragniemy Państwa serdecznie zaprosić.  Konferencja poświęcona będzie istotnym zagadnieniom związanym z zaburzeniami układu krzepnięcia u kobiet, które stanowią bardzo ważny problem kliniczny w pracy lekarzy ginekologów – położników, anestezjologów, internistów, hematologów i transfuzjologów oraz diagnostów laboratoryjnych.
Mamy nadzieję, że lepsze zrozumienie mechanizmów kształtujących hemostazę u kobiet, przyczyni się do wczesnej diagnostyki i wdrożenia właściwego leczenia zaburzeń układu krzepnięcia, zapobiegającym ciężkim powikłaniom hemostazy u kobiet, koagulopatiom pokrwotocznym oraz powtarzającym się utratom ciąż

Prof. dr  hab.n.med. Zbigniew Celewicz

Prof. dr  hab.n.med. Romuald Dębski

Prof. dr  hab.n.med. Jerzy Windyga

Wykładowcy

WYKŁADOWCY:

Prof. dr hab. n.med. Zbigniew Celewicz
Prof. dr hab. n.med. Romuald Dębski
Prof. dr hab. n.med. Jerzy Windyga
Prof. dr hab. n.med. Krzysztof Chojnowski
Prof. dr hab. n.med. Kazimierz Ciechanowski
Prof. dr hab. n.med. Piotr Gutowski
Prof. dr hab. n.med. Bożena Leszczyńska-Gorzelak
Prof. dr hab. n.med. Magdalena Łętowska
Prof. dr hab. n.med. Piotr Paluszkiewicz
Prof. dr hab. n.med. Tomasz Paszkowski
Prof. dr hab. n.med. Grzegorz Raba
Prof. dr hab. n.med. Andrzej Torbe
Prof. dr hab. n.med. Jacek Treliński
Prof. dr hab. n.med. Krystyna Zawilska
Dr hab. n.med. Agnieszka Drosdzol-Cop
Dr hab. n.med. Ewa Stefańska-Windyga
Dr n.med. Marzena Dębska
Dr n.med. Magdalena Górska-Kosicka
Dr n.med. Sławomir Sobieszczyk

Program konferencji

Czwartek, 14.09.2017

 

14:25 – 14:30 – Powitanie uczestników, otwarcie Sympozjum – Prof. Zbigniew Celewicz

Sesja 1. Podstawy hemostazy. Niedokrwistość w położnictwie i ginekologii (14.30 – 16.35)

 

14:30 – 15:15 Podstawy hemostazy – Prof. Jerzy Windyga

15:15 – 15:30 Odmienności hemostazy w okresie ciąży – Prof. Zbigniew Celewicz

15:30 – 15:45 Niedokrwistość w ginekologii i położnictwie – najczęstsze błędy diagnostyczno-terapeutyczne – Prof. Tomasz Paszkowski

15:45 – 16:00 Niedokrwistości w ginekologii – Dr hab. n. med. Agnieszka Drosdzol – Cop

16:00 – 16:25 Leczenie niedokrwistości – Prof. Kazimierz Ciechanowski

16:25 – 16:35 Podsumowanie sesji – dyskusja

16:35 – 16:55  Przerwa Kawowa

 

Sesja 2. Ginekologia a zaburzenia hemostazy (16:55 – 18:10)

 

16:55 – 17:15 Jak zminimalizować ryzyko krwotoku w trakcie operacji ginekologicznej? – Prof. Grzegorz Raba

17:15 – 17:40 Przygotowanie pacjentki z zaburzeniami krzepnięcia do leczenia operacyjnego – Dr n.med. Ewa Stefańska – Windyga

17:40 – 18:00 Profilaktyka heparynowa w ginekologii operacyjnej – Prof. Tomasz Paszkowski

18:00 – 18:10 Podsumowanie sesji – dyskusja

19:00 – 21:00 Powitalna kolacja koktajlowa – sala „Vivaldi”

 

Piątek, 15.09.2017

 

Sesja 3. Wrodzone zaburzenia krzepnięcia krwi (09:00 – 11:10)

 

9:00 – 9:25 Aspekty położnicze hemofilii – Dr med. Magdalena Górska – Kosicka 

9:25 – 9:55 Choroba von Willebranda – Dr n.med. Ewa Stefańska – Windyga

9:55 – 10:10 Ciąża i poród u kobiety z chorobą von Willebranda – Prof. Zbigniew Celewicz

10:10 – 10:25 Krwawienia młodocianych a choroba von Willebranda – Dr hab. n.med. Agnieszka Drosdzol -Cop

10:25 – 10:40 Nieprawidłowe krwawienia z macicy – jak diagnozować, jak leczyć? – Prof. Tomasz Paszkowski

10:40 – 11:00 Rzadsze niedobory czynników krzepnięcia – Prof. Jerzy Windyga

11:00 – 11:10 Podsumowanie sesji – dyskusja

 

11:10 – 11:30 Przerwa Kawowa

 

Sesja 4. Płytkowe skazy krwotoczne (11:30 – 13:10)

 

11:30 – 11:55 Małopłytkowość w ciąży – kiedy należy się bać ? – Prof. Krzysztof Chojnowski

11:55 – 12:20 Zakrzepowa plamica małopłytkowa, zespół hemolityczno-mocznicowy – Prof. Jerzy Windyga

12:20 – 12:40 Zespół HELLP –  Prof. Bożena Leszczyńska – Gorzelak/Dr n.med. Krzysztof Kamiński

12:40 – 13:00 Nadpłytkowość a ciąża – Prof. Jacek Treliński

13:00 – 13:10 Podsumowanie sesji – dyskusja

 

13:10 – 14.10 Lunch 

 

Sesja 5. Położnicze aspekty nadkrzepliwości (14:10 – 15:40)

14:10 – 14:30 Poronienia, poronienia nawykowe –  Prof. Romuald Dębski

14:30 – 14:55 Trombofilie wrodzone – Prof. Krystyna Zawilska

14:55 – 15:20 Heparynoterapia w perinatologii –  Dr n.med. Marzena Dębska

15:20 – 15:30 Kyleena – prezentacja firmy Bayer – Lek. med. Robert Jarecki

15:30 – 15:40  Podsumowanie sesji – dyskusja

 

15:40 – 16:00 Przerwa Kawowa

 

Sesja 6. Krwotok na Sali porodowej (16:00 – 17:30)

 

16:00 – 16:20 Krwotok na Sali porodowej oczami hematologa – Dr med. Magdalena Górska – Kosicka

16:20 – 16:40 Przyczyny krwotoku okołoporodowego. Krwotok przy cięciu cesarskim – postępowanie położnicze – Prof. Romuald Dębski

16:40 – 17:00 Krwotok na Sali porodowej oczami chirurga – Prof. Piotr Paluszkiewicz

17:00 – 17:20 Krwotok na Sali porodowej – aspekty anestezjologiczne – Dr n.med.  Sławomir Sobieszczyk

17:20– 17:30 Podsumowanie sesji – dyskusja

Sobota 16.09.2017

 

Sesja 7. Żylna choroba zakrzepowo-zatorowa (09:00 – 11:25)

 

9.00 – 9.30 Diagnostyka żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej i zatorowości płucnej – Prof. Piotr Gutowski

9.30 – 9.50 Żylna choroba zakrzepowo-zatorowa w ciąży – Prof. Andrzej Torbe

9.50 – 10.15 Żylna choroba zakrzepowo-zatorowa – co robić po zakończonej ciąży? – Prof. Krystyna Zawilska

10.15 – 10.35 Diagnostyka ultrasonograficzna zakrzepicy żył kończyn dolnych – pokaz badania „live”–  Dr n.med. Marzena Dębska

10.35 – 10.55 Ciąża i poród u kobiety ze sztuczną zastawką – Dr n.med. Marzena Dębska

10.55 – 11.15 Leki hormonalne a żylna choroba zakrzepowo-zatorowa –  Prof. Romuald Dębski

11.15 – 11.25 Podsumowanie sesji – dyskusja

 

11.25 – 11.45 Przerwa Kawowa

 

Sesja 8. Dramaty krwotoczne w położnictwie (11:45 – 13:30)

 

11.45 – 12.15 Zespół wykrzepiania wewnątrznaczyniowego – aspekt hematologiczny – Prof. Jerzy Windyga

12.15 – 12.35 Ciąża szyjkowa, ciąża w bliźnie po cięciu – Prof. Romuald Dębski

12.35 – 13.05 Składniki krwi w leczeniu krwotoków położniczych – Prof. Magdalena Łętowska

13.05 – 13.15 Podsumowanie sesji – dyskusja

13.15 – 13.30 Zakończenie Konferencji – Prof. Zbigniew Celewicz, Prof. Romuald Dębski, Prof. Jerzy Windyga

Miejsce obrad

Radisson Blu Hotel Szczecin

Plac Rodła 10,

70-419 Szczecin

Sponsorzy

Patroni medialni

Borgis

Kontakt

ORGANIZATOR LOGISTYCZNY:

Tel: 22 290 48 66,

@: hemostaza@alltus.pl

www.konferencje.alltus.pl