Zaproszenie

 

Szanowna Pani Doktor,

Szanowny Panie Doktorze,

W dniach 15-16 marca 2019 roku w Warszawie odbędzie się konferencja naukowa „Zaburzenia Hemostazy w Ginekologii i Położnictwie”, do udziału w której pragniemy Państwa serdecznie zaprosić.  Konferencja poświęcona będzie istotnym zagadnieniom związanym z zaburzeniami układu krzepnięcia u kobiet, które stanowią bardzo ważny problem kliniczny w pracy lekarzy ginekologów – położników, anestezjologów, internistów, hematologów i transfuzjologów oraz diagnostów laboratoryjnych.
Mamy nadzieję, że lepsze zrozumienie mechanizmów kształtujących hemostazę u kobiet, przyczyni się do wczesnej diagnostyki i wdrożenia właściwego leczenia zaburzeń układu krzepnięcia, zapobiegającym ciężkim powikłaniom hemostazy u kobiet, koagulopatiom pokrwotocznym oraz powtarzającym się utratom ciąż.

Prof. dr  hab.n.med. Zbigniew Celewicz

 

 

Komitet naukowy

 Prof. dr hab. n.med. Zbigniew Celewicz

Prof. dr hab.n.med. Romuald Dębski

 Prof. dr hab. n.med. Tomasz Paszkowski

 Prof. dr hab. n.med. Jerzy Windyga

Program konferencji

Miło jest nam poinformować, że uczestnicy spotkania otrzymają 13 punktów edukacyjnych.

Piątek 15 marca

9.00 – 9.05 Powitanie uczestników, otwarcie Sympozjum. – Prof. Zbigniew Celewicz

Sesja 1. Podstawy hemostazy. Niedokrwistość w położnictwie i ginekologii (9.05-11.05)

9.05 – 9.50 Dlaczego krew krzepnie? – Prof. Jerzy Windyga

9.50 – 10.05 Odmienności hemostazy w okresie ciąży. – Prof. Zbigniew Celewicz

10.05 – 10.25 Niedokrwistość w ginekologii – pułapki kliniczne. – Prof. Tomasz Paszkowski

10.25 – 10.50 Leczenie niedokrwistości. – Prof. Kazimierz Ciechanowski

10.50 – 11.05 Zalecenie postępowania w nabytej hemofilii u kobiet. – Prof. Jerzy Windyga

11.05 – 11.25 Przerwa Kawowa

 

Sesja 2. Ginekologia a zaburzenia hemostazy (11.25-12.50)

11.25 – 11.45 Jak zapobiec śródoperacyjnemu wykrwawieniu?  – Prof. Piotr Paluszkiewicz

11.45 – 12.10 Przygotowanie pacjentki z zaburzeniami krzepnięcia do leczenia operacyjnego. – Dr n. med. Ewa Stefańska-Windyga

12.10 – 12.30 Profilaktyka heparynowa w ginekologii operacyjnej. – Prof. Tomasz Paszkowski

12.30 – 12.50 Heparyny – czy wszystko jedno który produkt? – Dr n. med. Justyna Teliga-Czajkowska

12.50 – 13.45 Lunch

 

Sesja 3. Wrodzone zaburzenia krzepnięcia krwi (13.45-16.00)

13.45 – 14.10 Aspekty położnicze hemofilii. – Dr n.med. Magdalena Górska-Kosicka

14.10 – 14.40 Choroba von Willebranda – punkt widzenia hematologa. – Dr n.med. Ewa Stefańska-Windyga

14.40 – 14.55 Ciąża i poród u kobiety z chorobą von Willebranda. – Prof. Zbigniew Celewicz

14.55 – 15.10 Krwawienia młodocianych a choroba von Willebranda. – Prof. Agnieszka Drosdzol-Cop

15.10 – 15.25 Nieprawidłowe krwawienia z macicy – jak leczyć? – Prof. Tomasz Paszkowski

15.25 – 15.45 Rzadsze niedobory czynników krzepnięcia. – Prof. Jerzy Windyga

15.45 – 16.00 Ciąża i poród – postępowanie w przypadkach rzadkich wrodzonych skaz krwotocznych. – Prof. Krystyna Zawilska

16.00 – 16.20 Przerwa kawowa

 

Sesja 4. Płytkowe skazy krwotoczne (16.20-17.50)

16.20 – 16.45 Małopłytkowość w ciąży – kiedy należy się bać? – Dr n.med. Justyna Teliga-Czajkowska

16.45 – 17.10 Zakrzepowa plamica małopłytkowa, zespół hemolityczno-mocznicowy. – Prof. Jerzy Windyga

17.10 – 17.30 Zespół HELLP. – Prof. Bożena Leszczyńska-Gorzelak

17.30 – 17.50 Nadpłytkowość a ciąża. – Prof. Krzysztof Czajkowski

 

Sobota 16 marca

 

Sesja 5. Położnicze aspekty nadkrzepliwości (9.00-10.55)

9.00 – 9.20 Strategie antyagregacyjne w położnictwie. – Prof. Tomasz Paszkowski

9.20 – 9.55 Trombofilie wrodzone. – Prof. Krystyna Zawilska

9.55 – 10.10 Nocna napadowa hemoglobinuria. – Prof. Jerzy Windyga

10.10 – 10.35 Heparynoterapia w perinatologii. – Dr n.med. Justyna Teliga-Czajkowska

10.35 – 10.55 Zespół antyfosfolipidowy oczami położnika. – Dr hab. n. med. Marzena Dębska

10.55 – 11.15 Przerwa Kawowa

 

Sesja 6. Krwotok na Sali porodowej (11.15-12.20)

11.15 – 11.35 Krwotok poporodowy – przyczyny, rozpoznawanie, postępowanie położnicze. – Prof. Zbigniew Celewicz

11.35 – 11.50 Krwotok po porodzie – najczęstsze błędy w postępowaniu położnika. – Prof. Tomasz Paszkowski

11.50 – 12.10 Krwotok na Sali porodowej oczami hematologa. – Dr n.med. Magdalena Górska-Kosicka

12.10 – 12.20 Krwotok na Sali porodowej – aspekty anestezjologiczne. – Dr n.med. Elżbieta Nowacka

12.20 – 13.15 Lunch

 

Sesja 7. Żylna choroba zakrzepowo-zatorowa (13.15-15.40)

13.15 – 13.40 Diagnostyka żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej i zatorowości płucnej. – Prof. Grzegorz Małek

13.40 – 14.00 Żylna choroba zakrzepowo – zatorowa w zespole metabolicznym. – Prof. Ewa Wender-Ożegowska

14.00 – 14.30 Żylna choroba zakrzepowo-zatorowa i zatorowość płucna w ciąży. – Prof. Adam Torbicki

14.30 – 14.55 Żylna choroba zakrzepowo-zatorowa – co robić po zakończonej ciąży? – Prof. Krystyna Zawilska

14.55 – 15.15 Estrogenoterapia a żylna choroba zakrzepowo – zatorowa. – Prof. Tomasz Paszkowski

15.15 – 15.40 Rozsiane krzepnięcia wewnątrznaczyniowe – aspekt hematologiczny. – Prof. Jerzy Windyga

Punkty edukacyjne

Miło jest nam poinformować, że uczestnicy konferencji otrzymają 13 punktów edukacyjnych.

Miejsce obrad

Novotel Warszawa Airport

Ul. 1 Sierpnia 1, 02-134 Warszawa

Sponsorzy

Patroni medialni

image001
hemostaza_cmyk-01
kobiety_medycyny
portale_medyczne

Kontakt

Organizator logistyczny:

Tel: 22 290 48 66, 531 075 866

@: hemostaza@alltus.pl

www.konferencje.alltus.pl